Nove publikacije

PROGRAM PODRŠKE PROSTORNOM PLANIRANJU OPŠTINA NA KOSOVO

PROGRAM PODRŠKE PROSTORNOM PLANIRANJU OPŠTINA NA KOSOVO

Otvori PDF

INTEGRISANJE RODNIH PITANJA U PROSTORNO PLANIRANJE: PRISTUP KORAK PO KORAK ZA OPŠTINE

INTEGRISANJE RODNIH PITANJA U PROSTORNO PLANIRANJE: PRISTUP KORAK PO KORAK ZA OPŠTINE

Otvori PDF

PRETVARANJE PROSTORA U MESTA

PRETVARANJE PROSTORA U MESTA

Otvori PDF

U fokusu

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pri�tini

Adresa: Ministries Building "Rilindja" 10th Floor, Prishtina, Kosovo
Telefon: +381 38 20032611;
Faks: +381 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

POSLEDNJE VESTI

 • Program sveobuhvatnog razvoja: Završene radionicekartografske dokumentacije

  08 Juni 2017

  Tokom prve nedelje juna 2017., UN-Habitat je održao niz radionica za kartografsku dokumentaciju za službenike sa centralnog nivoa i nivoa opština iz ?etiri opštine sa ve?inskim srpskim stanovništvom, Zve?an, Zubin Potok, Leposavi? i Severna Mitrovica. Radionice su deo Programa za sveobuhvatni razvoj , inicijative koju sprovodi UN-Habitat i njene partnerske agencije PAX i Community Building Mitrovica(CBM) u sedam opština.

 • Održana je obuka za GIS sa opštinskim timovima za planiranje na severu Kosova

  30 Maj 2017

  Krajem maja 2017. godine UN-Habitat je u saradnji sa Institutom za prostorno planiranje pri Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje (MŽSPP) održao jednodnevnu obuku za Geografski informacioni sistem (GIS). Uvodna obuka za WebGIS-u (geo-portal) i QGIS-u je 30. maja održana od strane stru?njaka za GIS iz MŽSPP-a. Obuka je održana u okviru Programa za sveobuhvatni razvoj , ?etvorogodišnjeg programa koji zajedni?ki realizuju UN-Habitat, PAX i Community Building Mitrovica(CBM).

 • Oštinski profil i rod u severnim opštinama

  03 Mart 2017

  Poćetak marta je oznaćen brojnim uspešnim bilateralnim sastancima i fokus grupama, kao deo planiranih aktivnosti vezanih za ''rodnu analizu'' posebno za sever Kosova. Ove aktivnosti su u okviru programa ''Podsticanje sveopšteg razvoja i dobrog upravljanja na severu Kosova'' koji sprovode UN-Habitat i PAX/Community Building Mitrovica.

 • Opštine Zvećan, Leposavić i Zubin Potok zvanićno su se pridružile programu sveobuhvatnog razvoja!

  02 Februar 2017

  U utorak, 26.januara 2017.godine, potpisani su Memorandumi o razumevanju jedan za drugim od strane gradonaćnika Zvećana - g. Vućine Jankovića, gradonaćelnika Leposavića - g. Dragana Jablanovića i g-djice Gwendoline Mennetrier glavne tehnićke savetnice UN-Habitat-a zajedno sa g. Michael James Warren programskim menadžerom PAX-a. Potpisivanje trećeg Memoranduma o razumevanju sprovedeno je 2.februara 2017.godine sa zamenikom gradonaćelnika Srdjanom Vućinićem u ime gradonaćelnika Zubinog Potoka. Sve ceremonije su održane u kabinetima gradonacenika uz ućešće partnerske organizacije Community Building Mitrovica.

 • NOVI PROGRAM ZA SEVERNO KOSOVO SAMO ŠTO JE POČEO

  06 Decembar 2016

  Sa uceščem predstavnika Kosovske vlade, Švedske ambasade na Kosovu, opštinskim partnerima I civilnim društvom, UN Habitat-om I PAX/CBM (Community Building Mitrovica) obelezen je početak programa" Podsticanje inkluzivnog razvoja I dobrog upravljanja na severu Kosova", finansirano od Švedske razvojne saradnje. Početak sastanka je održan u srdačnoj saradnji I duhu u utorak, 6-tog Decembra u Prištini zajedno sa 75 učesnika.

 • Blok po Blok Severna Mitrovica: Upotreba Minecraft-a kao alat za dijalog i projektovanje javnog prostora

  21 Novembar 2016

  Opština Severna Mitrovica i kancelarija UN-Habitata su se udružile radi podrške u obnavljanju i poboljšavanju gradske zelene pijace i okoline kroz oporavak javnog urbanog prostora i socijalnog dijaloga pod okriljem UN-Habitatovog Programa Globalnog javnog prostora, kao razgranavanje pilot Minecraft inicijative u Prištini.

 • Otvorena je završna javna rasprava za Opštinski Razvojni Plan Mališeva 2017-2025 i Strateške Procene Uticaja na Sredinu

  15 Septembar 2016

  Otvaranje javne rasprave za Opštinski Razvojni Plan Mališeva 2017-2025 i Strateške Procene Uticaja na Sredinu obeležava dostizanje ovih strateških dokumenata za opštinski razvoj na svom poslednjem koraku. Kao nastavak javnih prezentacija, diskusija i radionica sa različitim interesnim stranama, kroz koje je izgračen participativni pristup tokom procesa izrade, ovo javna rasprava cče pružiti priliku gračanima da daju svoje komentare, sugestije i predloge na predstavljene nacrte planova pre njihove finalizacije.

Vise vesti

You have an old version of Flash Player. Download the new version.